Modular Pumptrack -asiakkailla on 14 päivän peruuttamisoikeus. Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Neljäntoista päivän peruutusaika alkaa siitä päivästä, jolloin sinä tai nimeämäsi kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran haltuunsa.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun tulee ilmoittaa meille (Allegra Movement GmbH, Via Planet 7, 7504 Pontresina, Sveitsi, info@modularpumptrack.com, Puhelin: +41 81 511 22 16) selkeällä ilmoituksella (esim. postitse tai sähköpostitse lähetetyllä kirjeellä) päätöksestä peruuttaa tämä sopimus. Voit käyttää tähän liitteenä olevaa peruuttamislomakemallia, mutta tämä ei ole pakollista. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeutesi käyttämistä koskevan ilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista ja varmistat, että saamme sen perille.

Peruuttamisen seuraukset

Jos peruutat tämän sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut, välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tähän takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu jostain muusta; tästä takaisinmaksusta ei peritä missään olosuhteissa maksuja. Voimme kieltäytyä palauttamasta palautusta, kunnes olemme vastaanottaneet palautetut tavarat tai kunnes olet toimittanut todisteen palauttamisestasi sen mukaan, kumpi on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona ilmoitit meille tämän sopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat takaisin ennen kuin neljätoista päivää on kulunut. Vastaat tavaroiden palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Olet vastuussa vain tavaroiden arvon alentumisesta, joka johtuu muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi tarpeellisesta käsittelystä.

Peruuttamisoikeus ei koske seuraavia sopimuksia:

  • Kaikenlainen mukautettu brändäys. Jos Modulaarinen Pumptrack on mukautettu asiakkaan tarpeisiin, sitä ei voi palauttaa.
  • Jos Modulaarinen Pumptrack on kokonaan tai osittain vaurioitunut ja/tai viallinen omasta, muiden tai ympäristövaikutuksista johtuen tai jos huoltoa ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti.
  • Käyttösääntöjen noudattamatta jättäminen ja siitä johtuvat vauriot tai viat 
 

Esimerkki peruuttamislomakkeesta
(Täytä täytetty lomake tavalla tai toisella ja palauta se meille:)

klo
Allegra Movement GmbH
Via Planet 7
7504 Pontresina
Sveitsi
Tai sähköpostitse osoitteeseen: info@modularpumptrack.com

– Minä/me (*) perumme täten tekemäni sopimuksen (*) seuraavien tavaroiden ostamisesta (*)/seuraavan palvelun tarjoamisesta (*)

– Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

– Asiakkaan (asiakkaiden) nimi.

– Asiakkaan (asiakkaiden) osoite.

– Asiakkaan/asiakkaiden allekirjoitus (vain jos ilmoitus on paperilla)

- Paikka ja päivämäärä

(*) Tarpeeton yliviivataan.

Oli jotain muuta...

Ilmaisia neuvoja?

Voimmeko antaa sinulle ja tiimillesi ilmaisen konsultoinnin?